Kdy a jak přerušit provoz výdejníku vody

B4 White Borg & Overstrom Scene

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí na celém světě nyní pracuje z domova, používají se výdejníky vody na pracovišti méně. Pokud jsou tyto spotřebiče ponechány delší dobu nepoužívané, zhoršuje se mikrobiální kvalita vody v nich, což může způsobit problémy vyžadující zásah.

Doporučujeme proto, aby výdejníky vody, které se nebudou používat déle než dva týdny, byly odpojeny kvalifikovaným technikem a v ideálním případě uloženy do skladu.

 

Jak přerušit provoz výdejníku vody 

 

Následující postup by měl být použit u všech výdejníků vody, jejichž pravidelné používání má být přerušeno a výdejníky mají být uloženy do skladu.

Ilustrace zobrazují pouze model řady b4, ale popis je obecný a měl by být použit pro všechny modely.

 1. Proveďte sanitační postup odpovídající konkrétnímu typu výdejníku tak, jak je popsáno v příručce Sanitace v příslušném návodu k instalaci a provozu, a dokončete jej po vypuštění všech vodních kanálků. Neosazujte žádné nové filtry a/nebo nepovolujte žádné doplňování.
   1. Vypněte přívod vody:turn-off-the-water-150x150
     1. Stiskněte postupně každé dávkovací tlačítko a nechte všechnu vodu odtéct do odpadu:press-each-button-in-turn
       1. Pouze pro modely s perlivou vodou: Nyní uzavřete ventil regulátoru CO2 a vypněte systém perlivé vody:close-the-CO2-regulator-valve-and-switch-off-sparkling-water-system
         1. Pouze pro modely s perlivou vodou: Nyní znovu stiskněte tlačítko perlivé vody, dokud není všechen CO2 vypuštěn:press-sparkling
           1. Vypněte systém studené vody a odpojte napájecí kabel:                                       Switch-off-the-cold-water-system-and-disconnect-the-power-cordset
             1. Nyní nádrž zcela vypusťte pomocí vypouštěcího hrdla nádrže:                       tank-drain-bung
               1. Vysajte také vodovodní potrubí, abyste jej uvnitř zcela vysušili, a to pomocí přívodu vody a přípojného bodu pro vypouštění vody:water-inlet-and-drain-connection-point
                 1. Podle potřeby uzavřete odtok i přívod vody a výdejní místa čistým krycím dílem.
                   1. Jednotku pečlivě zabalte do čistého vzduchotěsného obalu.
                     1. Jednotku uložte na chladném a suchém místě:                       storage
                       1. Před opětovnou instalací a uvedením výdejní jednotky do provozu proveďte opakovanou dezinfekci, a to vždy včetně montáže nového vodního filtru.

                        

                       Důležitá poznámka

                        

                       Tyto pokyny jsou předkládány v dobré víře jako osvědčený postup. Nicméně vzhledem k různorodosti provozních a skladovacích podmínek, které nemůžeme ovlivnit, nese vždy konečnou zodpovědnost instalatér/inženýr, který zajišťuje úplnou způsobilost k provozu po opětovné instalaci a spuštění.