Kohoutková voda a její neduhy

Ačkoli dnes řada lidí dbá na dodržování zdravého životního stylu, kvalita vody je často přehlížena. Přitom právě voda, kterou pijeme, má obrovský vliv na naše zdraví. Co vlastně pijeme?

Kohoutková voda obsahuje celou řadu nežádoucích látek, které mohou být pro člověka nebezpečné. Možná teď namítnete, že kohoutkovou vodu pijete, a přesto jste žádné obtíže nezaznamenali. Ano, akutní otravy chemickými látkami z pitné vody jsou poměrně vzácným jevem. Z dlouhodobého hlediska však tyto látky působí na lidské zdraví a nepříznivě jej ovlivňují. Zdravotní potíže se tedy mohou projevit v delším časovém horizontu.

Při sledování kvality vody se běžně uvádějí tři základní ukazatele – chemické a fyzikální, mikrobiologické/biologické a organoleptické. Pod těmito pojmy se poté ukrývají například nebezpečné herbicidy, dusičnany, těžké kovy nebo bakterie.

K jednotlivým látkám se v budoucnu budeme vracet a věřte, že každá z nich vystačí na jeden samostatný článek v blogu. Prozatím se s nimi pojďme seznámit. Věříme, že vám článek přinese spousty zajímavých informací.

Chemické a fyzikální ukazatele

1_Tech-pageMechanické nečistoty

Cesta vody do vaší sklenice je dlouhá a trnitá – výjimkou nejsou potrubí plná rzi a podobných nečistot, s nimiž se velmi často setkáváme zejména u starších budov. Voda má naneštěstí tendenci tyto složky absorbovat. Výsledkem tak může být tekutina plná rzi, bláta a dalších sedimentů.

Chlor

Chlor je používán k dezinfekci vody – tedy vyhubení mikroorganismů. Kde však po jeho působení nejsou bakterie a viry, tam zůstávají jeho stopy projevující se jak nepříjemnou chutí a pachem, tak vedlejšími produkty – trihalometany (THM), u kterých byly vědecky prokázány rakovinotvorné účinky.

Pesticidy

S vodou často přijímáme látky, kterým se snažíme vyhýbat konzumací bio potravin. Jednou z nich jsou herbicidy (přípravky proti plevelům), které po ošetření rostlin na polích kontaminují podzemní vodu.

Těžké kovy

Prostřednictvím průmyslových činností je kohoutková voda „obohacena“ i o železo, olovo, kadmium, nikl, arsen, rtuť, měď nebo hliník. Právě železo má přitom ve vysoké koncentraci prokázané rakovinotvorné účinky.

Dusičnany a dusitany

Vyskytují se zejména v podzemní vodě (testy však prokázaly výskyt i ve vodách balených), kam se dostávají při nadměrném používání dusíkatých hnojiv. S dusičnany si naše tělo rychle poradí (při dospělosti a správném fungování organismu). Mnohem horší je to však s dusitany, které ve větším množství představují vážné nebezpečí, a to zejména pro kojence a jedince se slabší imunitou.

Estrogeny

Ano, čtete správně. I v obyčejné vodě mohou být obsaženy estrogeny, které se sem dostávají z odpadních vod. Za jejich výskytem stojí užívání ženské hormonální antikoncepce.

Zbytky léků

Podobně jako estrogeny se do vody dostávají i zbytky léků, na jejichž odstranění často čističky vod nestačí.

Mikrobiologické/biologické ukazatele

Legionella

Koliformní bakterie

Jedná se o rozsáhlou skupinu bakterií, které se v kohoutkové vodě vyskytují zejména při zvýšené teplotě nebo při nedostatečné dezinfekci.

Escherichia coli

Jednou z koliformních bakterií je i E. coli, která způsobuje zánětlivé a průjmové onemocnění.

Legionella

Legionella se obvykle vyskytuje a množí v teplovodním potrubí, bojlerech a klimatizacích. Obecně proto není doporučeno konzumovat teplou kohoutkovou vodu.

Mikrobiologická kontaminace pitné vody má okamžité účinky na lidské zdraví, které může velmi vážně postihnout.

Organoleptické ukazatele

BarvaNávrh bez názvu-3

Barva může být jedním ze základních ukazatelů znečištění vody. Do značné míry ji ovlivňuje přítomnost železa a manganu.

Zákal

Zákal, který je definován jako snížená průhlednost vody, je často zapříčiněn vyšší koncentrací nerozpuštěných látek.

Chuť

Chuť vody je nejvíce ovlivňována přítomností chloru, železa a manganu.

Pach

Nejčastěji lze z vody cítit přítomnost chloru. Zapáchající voda poté může být známkou přítomnosti mikroorganismů.

Teplota

Čím vyšší je teplota vody, tím rychleji v ní dochází k množení mikroorganismů.

Kudy vede cesta ven?

Když vezmeme v potaz výše zmíněné, nabízí se nám dvě možné alternativy, jak se vyhnout negativům kohoutkové vody. Jedna varianta v sobě skýtá boj za  lepší životní prostředí, zdravější životní styl a v neposlední řadě finanční úsporu. A ta druhá, ta představuje přesný opak. 

Balenou vodu začínají lidé pomalu ale s jistotou bojkotovat. Důvodem je zejména aktuální, avšak dlouhotrvající krize s přebytečnými jednorázovými plasty. Čím dál větší část populace pak již objevila kouzlo nepraktičnosti balené vody, nebo ještě dál -  již dávno vědecky prokázanou zdravotní závadnost plastů (BPA). A je to dobře!

V mytapp se snažíme dopřát zdravou a chutnou vodu opravdu každému a naprosto kdekoliv a kdykoliv. Proto u nás najdete kuchyňské filtrační systémy vybraných světových výrobců, fungující a kompaktní nanofiltrace pro vaše domy v případě, že máte vlastní studniční zdroj vody, nebo elegantní designové bezbarelové  výdejníky, abyste měli filtrovanou vodu k dispozici ve své práci či ve škole.

Jak začít? Kontaktuje nás a nechte si pomoct s vhodný řešením právě pro vás. Šiřte osvětu o balené a kohoutkové vodě. Vaše okolí to jistě ocení.