Jak správně čistit automat na vodu?

correct-way-to-sanitise-water-coolers-800x0-c-default

Pravidelné čištění a dezinfekce automatů na vodu jsou nezbytné pro udržení čerstvosti a nezávadnosti pitné vody. Postupujte podle našeho průvodce, který popisuje osvědčené postupy pro jejich správné provedení.

 

Každý den čistěte vnější povrchy

 

Automaty na vodu jsou klasifikovány jako domácí nebo kancelářské spotřebiče. Stejně jako rychlovarné konvice, ledničky nebo mikrovlnné trouby se i povrchu automatů na pitnou vodu dotýká mnoho lidí.

Doporučujeme proto alespoň jednou denně důkladně vyčistit vnější povrch. To zahrnuje vyprázdnění odkapávací misky nebo odpadní nádržky a také očištění vnějšího povrchu pomocí dezinfekčního spreje a papírové utěrky.

Zvláštní pozornost věnujte místům dotyku

 

Pečlivě vyčistěte místa, kterých se uživatelé dotýkají nejčastěji – například dávkovací tlačítko. Toto opatření je obzvláště důležité pro prevenci šíření COVID-19 v době, kdy se lidé vracejí na pracoviště.

Stejně jako u stávajících koronavirů, mezi které patří i běžné nachlazení, neexistuje žádný důkaz, že by COVID-19 mohl přežívat v pitné vodě. Známé zdroje přenosu jsou respirační cestou (vdechnutím) a kontaktem (dotykem) s virem. Jediné riziko pro uživatele tak představují vnější kontaktní povrchy dávkovače, zejména ovládací prvky, pokud jsou kontaminovány nakaženým uživatelem.

Pravidelným čištěním odstraníte i další viry či bakterie, které mohou způsobit onemocnění. COVID-19 je "křehký", a proto není odolný vůči čištění dezinfekčními chemikáliemi. Tím se liší od jiných známých virů, jako je rotavirus a norovirus, které jsou "robustnější" a nedochází u nich k tak rychlé deaktivaci.

 

K čištění dávkovacího místa použijte jednorázovou dezinfekční utěrku

 

Nelze dostatečně zdůraznit, jak důležité je používat k dezinfekci dávkovacího místa čerstvý, čistý hadřík nebo dezinfekční utěrku.

Nikdy nečistěte vnější část spotřebiče a dávkovací místo stejnou utěrkou. Hrozí riziko kontaminace právě té oblasti, kterou se snažíte chránit. Také nikdy nepoužívejte utěrku nebo hadřík, který se válel v kbelíku a slouží k opakovanému použití.

 

Používejte profesionální čisticí prostředky

 

Vždy používejte ubrousky na bázi alkoholu nebo dezinfekční sprej, například Sterizen®, který můžete setřít čistým papírovým ručníkem nebo hadříkem. Sterizen® patří do skupiny dezinfekčních chemikálií zvaných kvartérní amoniové sloučeniny (Quats) a je ideální pro čištění a dezinfekci míst, která jsou každodenně vystavena kontaktu.

 

Každých 6 měsíců provádějte sanitaci vnitřních částí

 

U každého automatu na vodu je důležité dodržovat pokyny výrobce týkající se údržby a dezinfekce. Doporučujeme provádět dezinfekci vodních systémů napájených z lahví nejméně jednou za 3 měsíce a u systémů napojených na přívod vody jednou za 6 měsíců.

Pokud jste během epidemie COVID-19 vyřadili z provozu některý z vašich zařízení, doporučujeme, abyste před opětovnou instalací vyčistili vnější část a provedli vnitřní sanitaci. Doporučujeme také namontovat nový vodní filtr a provést řádný proplach filtru před prvním použitím.

 

Využijte služeb odborného servisu

 

Většina zákazníků společnosti mytapp purifiers využívá služeb pravidelného servisu v půlročních intervalech, které interně hlídáme, a o nutnosti provedení servisu dostatečně včas informujeme. Důrazně doporučujeme, abyste k vnitřní sanitaci spotřebiče využili služeb kvalifikovaného servisu, který je vyškolen pro správné provedení prací.

Pokud jste si zakoupili spotřebič Borg & Overström jinde než u nás a nedostává se vám kvalifikované servisní služby, kontaktujte nás a my vám kvalifikovaný servis zajistíme.